SELF Magazine Eyelash Perm at SHIZUKA new york November 2016

SELF Magazine Eyelash Perm at SHIZUKA new york November 2016